Jako pierwszego przedstawiciela polskiej bajki oświeceniowej wymienić należy Ignacego Krasickiego. Jego Bajki i przypowieści uznaje się za arcydzieło epigramatycznej odmiany tego gatunku. Stosunki panujące w świecie zwierząt, ludzi i rzeczy przedstawionych w bajkach Krasickiego napawają pesymizmem ? rządzi tu przemoc, wyrachowanie i egoizm, pod pozorami praworządności silniejsi realizują własne ambicje i interesy, podporządkowując sobie słabszych i bezbronnych, a w stosunkach międzyludzkich wszechobecna jest obłuda. Poeta ukazuje okrutne akty bezprawia oraz mechanizm i demoralizujące skutki ?wilczych praw?, które zapanowały w społeczeństwie, a z drugiej strony głupotę, strach i upodlenie gnębionych ofiar. Bajkopisarz podjął także problem niesprawiedliwości ówczesnych stosunków społecznych, zwrócił uwagę na przemoc, jakiej panowie dopuszczali się wobec poddanych i na ciężki los dworskiej służby. Krasicki ukazał również negatywne zjawiska ówczesnej obyczajowości, odmalował satyryczne obrazki sarmackiego pieniactwa, chorobliwej skłonności do zapamiętałego procesowania oraz nagminnego ulegania szlachty nałogowi pijaństwa. Krytycznym okiem patrzył też na poczynania lekarzy, opisywał przejawy ludzkiej głupoty i pychy. Ukazywał ponadto bezsens ludzkiego postępowania w obliczu nieuchronnych praw, które wyznaczają kres ludzkiemu życiu. Krasicki obnażał w bajkach wszelkie nieprawości, ale wskazywał też sposoby ograniczania zła. W moralnych przesłaniach bajek akcentował potrzebę zachowania ostrożności i rozwagi, zachęcając do kierowania się ?filozofią zdrowego rozsądku?.