Do Charming przyjeżdża agent federalny?obserwuje SOA, ale jest tu dla młodej lekarki?jest ona w jakiś sposób z nim związana?tam gdzie mieszkała przedtem wystąpiła o zakaz zbliżania się agenta?jest przestraszona?wkłada broń do torebki?tymczasem Hale przyjmuje agenta z otwartymi ramionami i bardzo chętnie współpracuje kablując na swojego przełożonego?facet ma jakąś obsesję na punkcie lekarki, bo ciągle ją obserwuje i robi zdjęcia?sprawdził ze była kiedyś dziewczyną Jaxa?.Zaczyna jeździć za Jaxem?i robić zdjęcia?SOA dowiaduje się, że agent jest w mieście, muszą ukryć gdzieś broń?Jax jedzie do zaprzyjaźnionego klubu w sąsiednim stanie?stary kumpel Johna Tellera obiecuje pomóc,?ale właśnie ma płacić haracz Majom?prosi o pomoc?Clay postanawia przejąć jego klub?Jury wchodzi w taki układ?Jax prowokuje Majów i najeżdżają oni klub Jurego?SOA staje w obronie?tajemniczy agent obserwuje, gdy dwa wrogie kluby dają pokaż siły?jest kilku rannych?młoda lekarka dostaje kopertę ze zdjęciem, na którym widać Jaxa w niedwuznacznej scenie z golutką blondynką?