wyjazdy integracyjne (2)Wyjazdy integracyjne dla uczniów i pracowników – sposób na stworzenie zgranego zespołu
Każdy z nas, kiedy znajduje się w nowym miejscu, wśród ludzi, których nie zna, czuje się zagubiony i niepewny. Dotyczy to różnych sytuacji – stres pojawia się, kiedy znajomi przedstawiają nas swoim przyjaciołom, kiedy zaczepia nas przechodzień, kiedy ktoś, kogo nie znamy, zagaduje nas w windzie. Zagubienie wynikające z nowego położenia pojawia się jednak zwłaszcza, kiedy zmieniamy miejsce pracy albo szkołę. Czujemy się niepewnie, bo nikogo nie znamy, nie wiemy, jak zagadnąć do innych, kogo poprosić o pomoc. Taki brak więzi między współpracownikami czy uczniami jednej klasy może mieć bardzo negatywne skutki. Jeśli grupa się nie zna, nie ma do siebie zaufania i źle współpracuje, a wyniki są dużo gorsze. Najczęściej i pracodawcy, i szkoły coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest, żeby grupa była zgrana i dobrze się rozumiała. Organizowane są zatem wyjazdy integracyjne, w czasie których zwiedzanie jest połączone z ćwiczeniami aktywizacyjnymi, które spajają zespół i ułatwiają mu zawiązanie mocnych relacji.