rp_podroze5.jpgTradycjom stołecznego teatru poświęcono muzeum mieszczące się w obrębie starej, siedemnastowiecznej dzielnicy śródmiejskiej. Oslo — obok Bergen — ma w tej dziedzinie pokaźny dorobek. Pierwszy stały teatr na terenie Norwegii założono właśnie tutaj, w roku 1825. Kopulasta sylweta Teatru Narodowego utrzymana w dziewiętnastowiecznej, eklektycznej manierze, charakterystyczna dla centrum dzisiejszego Oslo, obecnie nie imponuje ani pięknem ani oryginalnością. Ale gdy w roku 1899 teatr ów po raz pierwszy otwarto, stał się on największą i najpowabniejszą sceną w kraju, W sumie Oslo ma obecnie cztery stałe sceny teatralne, w tym jedną poświęconą wyłącznie sztukom granym w języku norweskim, ponadto operę i 18 kin 7 innych osobliwości wartych obejrzenia — oprócz ciekawszych budowli i zespołów architektonicznych —- warto wymienić muzeum techniczne, pocztowe, celne, muzeum miejskie w starym Dworze Frogner, muzeum narciarstwa, zlokalizowane koło słynnej skoczni olimpijskiej Holmenkollen, i wreszcie ….. udostępnianie tylko w wyjątkowych wypadkach… muzeum kryminologii Jest przeto w czym wybierać, jeżeli ktoś chce dowiedzieć się czegoś wjęcej o samym Oslo i przez jego pryzmat poznać głębie) kulturę i tradycje całego kraju.